Lana egiteko betekizun eta eginbeharra

1918ko Herri Langile eta Esplotatuaren Eskubideen Adierazpena

IV. KAPITULUA

6. Artikulua

Lana egiteko betekizun eta eginbeharra
Gizarteko sektore parasitarioen desagerpena helburu, nahi eta nahiezko lan orokorra ezartzen da.